• DOMŮ
 • O NÁS
 • NOVINKY
 • TÝM
 • FLOORBALL GROUP
 • STATISTIKY
 • KONTAKT
 • PŘIHLÁSIT
 • Výbor TRAVERZA z.s.

  se sídlem Urešova 1737/27, Praha 4, 148 00 Praha 4, IČO: 27029042,

  zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu L, vložce číslo 16677

   

   

  svolává

   

  ČLENSKOU SCHŮZI,

  která se bude konat dne 25.2.2020 od 17:30 hod.

  v ZŠ Kunratice,

  na adrese Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 - Kunratice

   

  Prezence členů bude probíhat od 17:00 hod. do 17:30 hod.

   

  Pořad jednání:

   

  1.         Zahájení členské schůze 

  2.         Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

  3.         Volba orgánů členské schůze 

  4.         Zpráva Výboru o činnosti spolku

  5.     Zpráva Výboru o výsledcích hospodaření za účetní období 1.1.2018 – 31.12.2018 a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2018 – 31.12.2018

  6.         Projednání a schválení změn stanov spolku

  7.         Volba členů do Kontrolní komise

  8.         Různé a diskuze

  9.         Závěr členské schůze

  Navrhovaná usnesení a všechny písemné materiály (účetní závěrka, návrh změny stanov) jsou k dispozici v kancelářích spolku na adrese Urešova 27, Praha 4 k nahlédnutí každý pracovní den (od 9 hodin do 15 hodin) a v den konání členské schůze v rámci prezentace.

  Hodlá-li člen spolku uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu členské schůze nebo textu stanov, doručí ho spolku na adresu Urešova 27, Praha 4 nebo emailem na adresu: info@traverzamukarov.cz  v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním členské schůze.

   

  Výbor

   

  TRAVERZA z.s.

  Přílohy:

  Pozvánka na členskou schůziTraverza 2020.docx

  Plná moc únor 2020 TRAVERZA free.docx

  Plná moc únor 2020 TRAVERZA JČ.docx

  Plná moc únor 2020 TRAVERZA PK.docx

  FLORBALOVÝ KLUB © 2015 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

  NAŠI PARTNEŘI: